A portrait of Christina Sturdivant

Christina Sturdivant Sani